Cena Aluminijuma trenutne vrednosti


Aluminijum : kretanje vrednosti

Dijagramski prikaz kretanja cene Bakra.