Cena struje

Cena struje za domaćinstva (bez 20% PDV-a i bez popusta)

Domaćinstvo i ostala potrošnja 0,4kV Cena Obračunska snaga Trošak javnog snabdevača
din/kWh din/kW din/mesec
Zelena zona
do 350 kWh
Viša tarifa 6,408

52,158

142,62

Niža tarifa 1,602
Jednotarifno 5,607
Plava zona
od 351-1600 kWh
Viša tarifa 9,162
Niža tarifa 2,403
Jednotarifno 8,41
Crvena zona
preko 1600 kWh
Viša tarifa 19,224
Niža tarifa 4,806
Jednotarifno 16,821

Napomena:
Utrošena električna energija se izražava u kilovat-satima ( kWh ). Ukoliko kupac ima dvotarifno brojilo, električna energija se obračunava po višoj i nižoj tarifi. Ukoliko ima jednotarifno brojilo, električnu energiju uvek kupuje po jednoj tarifi, odnosno ceni određene zone. Ukupan broj utrošenih kilovat-sati je, bez obzira na to da li kupac ima jednotarifno ili dvotarifno brojilo, raspoređen po zonama (zelena - do 350 kWh , plava – od 351 do 1600 kWh i crvena od 1601 kWh).
Za potrošače sa dvotarifnim obračunom vreme primene jeftinije struje(niža tarifa) je svaki dan od 00h do 08h narednog dana u letnjem sistemu računanja vremena, a u zimskom od 23h do 07h narednog dana.


Objašnjenje načina računanja i značenja pojedinih stavki koje su prikazane na računu:
*Trošak javnog snabdevača:
Fiksna naknada u iznosu od 142,62 dinara
*Naknada za unapređenje energetske efikasnosti:
Računa se kao proizvod ukupne utrošene energije i cene 0,015 din/kWh.

Za kupca kojem je obustavljena isporuka el.energije, obračun se vrši prema tarifama "Obračunska snaga" i "Trošak garantovanog snabdevača" za sve vreme trajanja isključenja, osim kada je na njegov zahtev obustavljena isporuka koja traje najkraće godinu, a ne duže od dve godine.

Saveti za uštedu:
- Obične zamenite LED sijalicama
- Šerpu uvek poklopite i uskladite veličinu šerpe i ringle
- Mašinu za pranje uključite kada je puna
- Temperaturu frižidera podesite na 3-5°C
- Podesite termostat bojlera na 50-60°C