Indikativni kurs

EUR/RSD zvanični za 30.11.21.
Kurs d-d m-m g-g opg
117,5738 0,0 0,0 0,0 0,0
USD/RSD indikativni na 29.11.21.
Kurs d-d m-m g-g opg
104,3894 -0,2 -3,5 -5,9 -8,4
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jačanje dinara u %


Kretanje EUR i USD u proteklih godinu dana:

Šta je Indikativni kurs?
Narodna banka Srbije svakog radnog dana do 14h objavljuje podatak o indikativnom kursu dinara prema evru izračunatom na osnovu podataka o spot prodaji deviza i prodaji deviza s datumom izvršenja kraćim od spot valute koja je zaključena do 12:30h tog radnog dana. Nardodna banka Srbije svakog radnog dana, od 18h objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8h narednog dana tzv. sutrašnji kurs.


Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Pronađi menjačnicu